ส่วนหนึ่งของพนักงาน วันทูวัน ที่ร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา และปัจจัยต่างๆ แด่ หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ ณ วัดใหม่บ้านตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร