งบการเงิน

งบการเงิน


ท่านสามารถดูฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ บ. วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

โดยสามารถคลิกเลือกตามรายไตรมาสหรืองบประจำปี เพื่อจะช่วยให้ท่านเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิผล
 

2563   Q1   Q2   Q3   Ytd.
2562   Q1   Q2
Q3   Ytd.
2561 Q1   Q2   Q3   Ytd.
2560   Q1   Q2   Q3   Ytd.
2559   Q1   Q2   Q3   Ytd.
2558   Q1   Q2   Q3   Ytd.
2557   Q1   Q2   Q3   Ytd.