บริการการจัดการ Social media

บริการการจัดการ Social mediaบริการการจัดการ Social media ด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 

Non-Voice agent การบริการลูกค้าโดยผู้ให้บริการข้อมูลที่เชี่ยวชาญผ่านช่องทาง Social media ตลอดทั้ง 7 วัน 24 ชั่วโมง

Social monitoring – การมอนิเตอร์ เพื่อตรวจสอบความเป็นมาเป็นไปของแบรนด์คุณบน Social media เพื่อให้คุณก้าวทันทุกเหตุการณ์ 

Social analytics – วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบน Social media  เพื่อการวิเคราะห์ตลาด คาดการณ์ความต้องการ วิเคราะห์คู่แข่งในตลาด

Social crisis - การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์
พร้อมป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดี 
Social crisis - การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์พร้อมป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดี