ข่าวสารกิจกรรม
 • OTO Breakfast News on 30 Sep 15

  HOT NEWS สหภาพทีโอทีระดมพนักงานเข้าพบนายกฯ ขอยื้อคลื่น 900 MHz สหภาพแรงงานรัเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร โดยประเด็นเข้าหารือคือ การให้เร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับการยืนยัน สิทธิ์ในคลื่นความถี่ 900 MHz และการเรียกร้องค่าเสียหายจากการแก้ไขสัญญา สัมปทานให้บริการโทรศัพท์เคล...

 • OTO Breakfast News on 29 Sep 15

  HOT NEWS รมว.คลังคาด ศก.ปีหน้าโตเกิน 2.7% ยันไม่มีแผนขายหุ้น  คลังประเมินเศรษฐกิจปี 2559 ขยายตัวมากกว่าปีนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณ การไว้ที่ 2.7% แน่นอน โดยจะมาจากการลงทุนภาครัฐและเอกชน และบูรณาการเพื่อ ความยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้สำหรับการดูแลเศรษฐกิจในประเทศที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ ในขณะนี้...

 • OTO Breakfast News on 28 Sep 15

  HOT NEWS อภิศักดิ์สั่ง ธอส.ผ่อนปรนปล่อยกู้ช่วยคนมีบ้านแต่กู้ไม่ผ่าน รมว.คลัง กำลังพิจารณามาตรการช่วยกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ หรือเซ็ก เตอร์ที่อาจจะมีปัญหาในอนาคต โดยจะทยอยทำไปทีละเซ็กเตอร์ ซึ่งในกรณีภาคอสัง หาริมทรัพย์นั้น ยังไม่ได้บอกว่า  จะมีมาตรการทางภาษี หรือการลดค่าธรรมเนียมการ โอน...

 • OTO Breakfast News on 25 Sep 15

  HOT NEWSคาดไตรมาส 4 ยอดนักท่องเที่ยวจีนพุ่ง 22.6%ในช่วงที่เหลือของปี 58 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง จะมีชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนไม่ต่ำกว่า 1.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมาจากวันหยุดยาวในวันชาติจีนที่ชาวจีนนิยมเด...

 • Hosted Solutions

  Hosted Solutions     บริการเช่าระบบ Contact Center เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนในระบบ Contact Center ที่มีความซับซ้อน และต้นทุนสูง ระบบ Hosted หรือ Contact Center On-demand ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหูฟ...

 • Customer Service Representative Outsourced

  Customer Service Representative Outsourced     การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แบบเบ็ดเสร็จ (Customer Service Representative Outsourced ) บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ให้บริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์เต็มรูปแบบ, ทั้งคัดสรร, ฝึกอบรม, ตรวจสอบ แล...

 • Business Process Outsourcing

  Business Process Outsourcing     การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ หรือ BPO (Business Process Outsourcing) เป็นการสนับสนุนด้านการตลาดและการขาย งานบริการดูแลลูกค้า โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน ...