ยุคดิจิทัล ยุคแห่งการ “outsource” มาทำงานให้ เป็นเรื่องที่ดี
.
อาชีพ Outsource เป็นรูปแบบการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในองค์กร ตัวอย่างเช่น การจ้างคนเข้าไปทำงานในบริษัท จะแบ่งประเป็นประเภทการจ้างงานต่างๆ ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว ฟรีแลนซ์ คอนแทรกเตอร์ และ เอาท์ซอร์ส (Outsource)
.
โมเดลธุรกิจแบบ Outsourcing จึงค่อนข้างตอบโจทย์กับยุคสมัยใหม่ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยเฉพาะองค์กรที่เข้มแข็งด้านใดด้านหนึ่งมาก และความถนัดด้านอื่นๆ ไม่มี (ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทใหม่ๆ เป็นแบบนี้) Digital Business Consult ได้เข้าไปพูดคุยกับบริษัทหลายแห่งที่เรียกเราเข้าไปเพื่อเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ถ้าเป็นสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และบริษัทเติบโตมากจากความถนัดส่วนตัว จะพบว่า มีอีกด้านที่อ่อนแออยู่
เช่น บริษัทที่ถนัดด้านซอฟแวร์มากๆ ก็จะเลือก Outsourcing ส่วนงานที่เป็นการตลาด บริษัทที่เก่งการตลาดมากๆ ก็เลือก Outsourcing ส่วนงานที่เป็นเว็บไซต์และการพัฒนา หรือบริษัทที่เก่งการขายมากๆ ก็เลือก Outsourcing ส่วนงานที่เป็นการบริหารจัดการคอนเทนต์และสื่อสารออนไลน์บนโซเชียลมีเดียทั้งหมด
แต่ละองค์กรมี Core Business ต่างกัน การใช้ Outsourcing ทำใหเกิด Productivity ผลที่ดีกว่าการที่บริษัททำงานด้านที่ตัวเองไม่ถนัด หรือไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญมารับผิดชอบได้โดยตรง เป็นการจ้างคนนอกบริษัทเพื่อช่วยงานแทนที่จะใช้คนในบริษัทที่ไม่มีความชำนาญทำในส่วนงานนั้นๆ
ด้วยเหตุนี้บริษัทใหม่ๆ หรือสตาร์ทอัพส่วนมากจึงลดต้นทุนที่เป็น Fix Cost ด้วยการใช้ Model แบบ Outsourcing แทน
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆ ก็คือ LINE MAN, Lalamove สตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ที่แหกกฎด้านการขนส่งๆ แบบเดิมๆ ไป เมื่อ Core Business คือการขนส่งแต่ไม่จ้างพนักงานขนส่งประจำ อีกทั้งการคัดพนักงานขนส่ง Outsourcing ก็มีมาตรฐานอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองถนัดมากกว่า ทั้งสองเจ้าพัฒนาในส่วนของการตลาดและแอปพลิเคชันตลอดเวลา และอะไรที่ไม่ถนัด ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายก็ใช้การ Outsourcing
เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ประกอบการก็ต้องเข้าใจจุดแข็งของบริษัทตัวเองก่อน โดยเฉพาะถ้าบริษัทมีขั้นตอน หรือ Value chain ที่มีขนาดใหญ่ ในฐานะผู้ควบคุม ควรที่จะสนใจแค่เพียงขั้นตอนที่สำคัญ ส่วนที่เหลือนั้นก็สามารถหาเอา Outsource ได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบริษัท การที่จะทำให้ธุรกิจประเภทนี้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นที่จะต้องจัดการ Partners ที่มีความหลากหลายให้ได้
Source:
https://bit.ly/376Yqoยุคดิจิทัล ยุคแห่งการ “outsource” มาทำงานให้ เป็นเรื่องที่ดี

อาชีพ Outsource เป็นรูปแบบการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในองค์กร ตัวอย่างเช่น การจ้างคนเข้าไปทำงานในบริษัท จะแบ่งประเป็นประเภทการจ้างงานต่างๆ ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว ฟรีแลนซ์ คอนแทรกเตอร์ และ เอาท์ซอร์ส (Outsource)

โมเดลธุรกิจแบบ Outsourcing จึงค่อนข้างตอบโจทย์กับยุคสมัยใหม่ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยเฉพาะองค์กรที่เข้มแข็งด้านใดด้านหนึ่งมาก และความถนัดด้านอื่นๆ ไม่มี (ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทใหม่ๆ เป็นแบบนี้) Digital Business Consult ได้เข้าไปพูดคุยกับบริษัทหลายแห่งที่เรียกเราเข้าไปเพื่อเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ถ้าเป็นสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และบริษัทเติบโตมากจากความถนัดส่วนตัว จะพบว่า มีอีกด้านที่อ่อนแออยู่ เช่น บริษัทที่ถนัดด้านซอฟแวร์มากๆ ก็จะเลือก Outsourcing ส่วนงานที่เป็นการตลาด บริษัทที่เก่งการตลาดมากๆ ก็เลือก Outsourcing ส่วนงานที่เป็นเว็บไซต์และการพัฒนา หรือบริษัทที่เก่งการขายมากๆ ก็เลือก Outsourcing ส่วนงานที่เป็นการบริหารจัดการคอนเทนต์และสื่อสารออนไลน์บนโซเชียลมีเดียทั้งหมด
แต่ละองค์กรมี Core Business ต่างกัน การใช้ Outsourcing ทำใหเกิด Productivity ผลที่ดีกว่าการที่บริษัททำงานด้านที่ตัวเองไม่ถนัด หรือไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญมารับผิดชอบได้โดยตรง เป็นการจ้างคนนอกบริษัทเพื่อช่วยงานแทนที่จะใช้คนในบริษัทที่ไม่มีความชำนาญทำในส่วนงานนั้นๆ

ด้วยเหตุนี้บริษัทใหม่ๆ หรือสตาร์ทอัพส่วนมากจึงลดต้นทุนที่เป็น Fix Cost ด้วยการใช้ Model แบบ Outsourcing แทน
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆ ก็คือ LINE MAN, Lalamove สตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ที่แหกกฎด้านการขนส่งๆ แบบเดิมๆ ไป เมื่อ Core Business คือการขนส่งแต่ไม่จ้างพนักงานขนส่งประจำ อีกทั้งการคัดพนักงานขนส่ง Outsourcing ก็มีมาตรฐานอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองถนัดมากกว่า ทั้งสองเจ้าพัฒนาในส่วนของการตลาดและแอปพลิเคชันตลอดเวลา และอะไรที่ไม่ถนัด ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายก็ใช้การ Outsourcing
เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ประกอบการก็ต้องเข้าใจจุดแข็งของบริษัทตัวเองก่อน โดยเฉพาะถ้าบริษัทมีขั้นตอน หรือ Value chain ที่มีขนาดใหญ่ ในฐานะผู้ควบคุม ควรที่จะสนใจแค่เพียงขั้นตอนที่สำคัญ ส่วนที่เหลือนั้นก็สามารถหาเอา Outsource ได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบริษัท การที่จะทำให้ธุรกิจประเภทนี้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นที่จะต้องจัดการ Partners ที่มีความหลากหลายให้ได้

Source: https://bit.ly/376Yqom

สนใจบริการหรือรับคำปรึกษาเรื่องการจัดการลูกค้าในยุคดิจิตอล
กับทีมงานมืออาชีพด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
One to One Contacts
#1 Total Digital Business Process Outsourcing
โทร +662 502 6000
www.onetoonecontacts.com
Total digital customer service platform
Share This: