Moment-based Marketing ต้องมอบสิ่งที่ใช่ ในเวลาที่ใช่
การใช้ประโยชน์จาก Micro Moments หรือ เสี้ยวเวลาเล็กๆ จากชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่แบรนด์สามารถจะนำเสนอคุณค่าบางอย่าง ‘ที่เฉพาะเจาะจง’ กับช่วงเวลานั้นๆ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงใจ
เนื่องจาก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าสักชิ้นของลูกค้าในปัจจุบัน ไม่ได้เรียบง่ายเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่มีรูปแบบอื่นๆ อีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้และปรับตัว เช่น การโพสต์ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลย ย่นย่อกระบวนการ จากการรับรู้สู่การซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ให้การตัดสินใจนั้นสั้นและกระชับได้มากขึ้น
ดังนั้น  Key success ของนักการตลาดยุคนี้ คือ การพาแบรนด์เข้าไปอยู่ใน Micro Moment ของกลุ่มเป้าหมายให้ได้ โดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาต่างๆ ผ่านการออกแบบการสื่อสารการตลาดและคอนเทนท์ ที่จะเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือเขาอย่างเหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม
ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญระดับโลก ในปี 2563 นี้ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ และสามารถใช้เชื่อมโยงความต้องการผู้บริโภคที่นักการตลาดสามารถนำมาสร้างแบรนด์ หรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนได้ ก็เช่น การจัด โอลิมปิกฤดูร้อน ในปี 2563 และ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ในปี 2563 (Euro 2020) ทั้งสองเหตุการณ์เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม
Source:
https://www.salika.co/2020/01/21/10-trends-asia-marketing-2020/Moment-based Marketing ต้องมอบสิ่งที่ใช่ ในเวลาที่ใช่


การใช้ประโยชน์จาก Micro Moments หรือ เสี้ยวเวลาเล็กๆ จากชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่แบรนด์สามารถจะนำเสนอคุณค่าบางอย่าง ‘ที่เฉพาะเจาะจง’ กับช่วงเวลานั้นๆ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงใจ

เนื่องจาก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าสักชิ้นของลูกค้าในปัจจุบัน ไม่ได้เรียบง่ายเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่มีรูปแบบอื่นๆ อีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้และปรับตัว เช่น การโพสต์ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลย ย่นย่อกระบวนการ จากการรับรู้สู่การซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ให้การตัดสินใจนั้นสั้นและกระชับได้มากขึ้น

ดังนั้น  Key success ของนักการตลาดยุคนี้ คือ การพาแบรนด์เข้าไปอยู่ใน Micro Moment ของกลุ่มเป้าหมายให้ได้ โดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาต่างๆ ผ่านการออกแบบการสื่อสารการตลาดและคอนเทนท์ ที่จะเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือเขาอย่างเหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม

ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญระดับโลก ในปี 2563 นี้ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ และสามารถใช้เชื่อมโยงความต้องการผู้บริโภคที่นักการตลาดสามารถนำมาสร้างแบรนด์ หรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนได้ ก็เช่น การจัด โอลิมปิกฤดูร้อน ในปี 2563 และ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ในปี 2563 (Euro 2020) ทั้งสองเหตุการณ์เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม

Source:https://www.salika.co/2020/01/21/10-trends-asia-marketing-2020/

สนใจบริการหรือรับคำปรึกษาเรื่องการจัดการลูกค้าในยุคดิจิตอล 
กับทีมงานมืออาชีพด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
One to One Contacts
#1 Total Digital Business Process Outsourcing
โทร +662 502 6000
www.onetoonecontacts.com
Total digital customer service platform
Share This: