Cloud Computing คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

Cloud computing คือ ระบบ Hardware หรือ Software ของบริษัทให้บริการ ที่เปิดให้ผู้ใช้งานเข้ามาใช้ระบบได้ ผ่าน Network ที่กำหนด (โดยทั่วไป Network นี้จะเป็น Internet) 
ประโยชน์ของการใช้ Cloud Computing 
1. ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น : Cloud Computing ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้มหาศาล เพราะผู้ให้บริการจะเป็นฝ่ายลงทุนทรัพยากรด้าน IT เกือบทั้งหมด ตั้งแต่ Hardware, การวางโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการดูแลระบบต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยคิดค่าใช้จ่ายแบบ Pay as you go หรือคิดตามการใช้งานจริง ต่างกับการที่แต่ละธุรกิจต้องลงทุนติดตั้ง Hardware และจ้างพนักงาน IT เพื่อดูแลระบบภายในองค์กรเอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด
2. รองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว : ระบบ Cloud สามารถเพิ่มขนาดความจุ CPU หรือขยายพื้นที่ Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่ต้องใช้ Infrastructure ทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียเวลา จึงสามารถนำเวลาไปพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ของธุรกิจได้อย่างเต็มที่ 
3. เพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการทำงาน : ข้อดีของ Cloud ที่ทุกคนต่างให้การยอมรับ คือ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เวลา หรืออุปกรณ์ เพียงมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เช่น การประชุมผ่าน Skype for business, การแชร์ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือการใช้ Smart VDI เพื่อเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร้ข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็น Notebook , Tablet หรือแม้กระทั่ง Smartphone
4. เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยก่อนใคร : บริษัทที่ใช้ Cloud Computing มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มากกว่า เนื่องจากผู้ให้บริการ Cloud จะทำหน้าที่อัพเกรดระบบและสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Blockchain, Virtual Machine หรือ Application ใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาใช้ร่วมกับระบบ Cloud พร้อมนำเสนอ Solutions ที่เป็นประโยชน์กับแต่ละธุรกิจอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ
5. ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย : การใช้ระบบ Cloud กับผู้ให้บริการที่มี Data Center อยู่ในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO, PCI DSS หรือ CSA-STAR ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม มีนโยบายรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และไม่ถูกนำข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์อย่างแน่นอน
Source:
http://www.phuketconnect.co.th/Article/Detail/108680
Cloud computing คือ ระบบ Hardware หรือ Software ของบริษัทให้บริการ ที่เปิดให้ผู้ใช้งานเข้ามาใช้ระบบได้ ผ่าน Network ที่กำหนด (โดยทั่วไป Network นี้จะเป็น Internet) 

ประโยชน์ของการใช้ Cloud Computing


1. ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น : Cloud Computing ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้มหาศาล เพราะผู้ให้บริการจะเป็นฝ่ายลงทุนทรัพยากรด้าน IT เกือบทั้งหมด ตั้งแต่ Hardware, การวางโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการดูแลระบบต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยคิดค่าใช้จ่ายแบบ Pay as you go หรือคิดตามการใช้งานจริง ต่างกับการที่แต่ละธุรกิจต้องลงทุนติดตั้ง Hardware และจ้างพนักงาน IT เพื่อดูแลระบบภายในองค์กรเอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด

2. รองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว : ระบบ Cloud สามารถเพิ่มขนาดความจุ CPU หรือขยายพื้นที่ Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่ต้องใช้ Infrastructure ทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียเวลา จึงสามารถนำเวลาไปพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ของธุรกิจได้อย่างเต็มที่ 

3. เพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการทำงาน : ข้อดีของ Cloud ที่ทุกคนต่างให้การยอมรับ คือ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เวลา หรืออุปกรณ์ เพียงมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เช่น การประชุมผ่าน Skype for business, การแชร์ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือการใช้ Smart VDI เพื่อเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร้ข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็น Notebook , Tablet หรือแม้กระทั่ง Smartphone

4. เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยก่อนใคร : บริษัทที่ใช้ Cloud Computing มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มากกว่า เนื่องจากผู้ให้บริการ Cloud จะทำหน้าที่อัพเกรดระบบและสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Blockchain, Virtual Machine หรือ Application ใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาใช้ร่วมกับระบบ Cloud พร้อมนำเสนอ Solutions ที่เป็นประโยชน์กับแต่ละธุรกิจอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ

5. ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย : การใช้ระบบ Cloud กับผู้ให้บริการที่มี Data Center อยู่ในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO, PCI DSS หรือ CSA-STAR ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม มีนโยบายรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และไม่ถูกนำข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์อย่างแน่นอน


Source:http://www.phuketconnect.co.th/Article/Detail/108680

สนใจบริการหรือรับคำปรึกษาเรื่องการจัดการลูกค้าในยุคดิจิตอล 
กับทีมงานมืออาชีพด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
One to One Contacts
#1 Total Digital Business Process Outsourcing
โทร +662 502 6000
www.onetoonecontacts.com
Total digital customer service platform
Share This: