ทำความรู้จัก Distributed Cloud
มีสำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ?
Distributed Cloud หมายถึงการกระจายตัวของบริการ Public Cloud ไปยังสถานที่อื่นๆ ภายนอก Data Center ของ Cloud Provider แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของ Cloud Provider เหล่านั้น ส่งผลให้ Data Center สามารถตั้งอยู่ที่ใดก็ได้ แก้ปัญหาเรื่องค่าความหน่วงสูง (Latency) และข้อบังคับอย่างอธิปไตยทางข้อมูล (Data Sovereignty) การเปลี่ยนแปลงจาก Public Cloud แบบรวมศูนย์ไปเป็น Public Cloud แบบกระจายนี้ถือเป็นยุคใหม่ของ Cloud Computing Distributed Cloud  คือระบบคลาวด์ยุคต่อไป กล่าวคือ แทนที่ระบบคลาวด์จะรวมศูนย์อยู่ที่เครื่องเซิฟเวอร์ภายนอกแต่อาจกระจายไปยังดาต้า เซ็นเตอร์หลายๆ แห่งเพื่อตอบโจทย์เรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องการให้ข้อมูลและการประมวลผลอยู่ในบริเวณที่ต้องการ หรือต้องการลด Latency จากการส่งข้อมูลไปยังเครื่องเซิฟเวอร์ไกลๆ เช่น การส่งข้อมูลไอโอที เป็นต้น


ทำความรู้จัก Distributed Cloud มีสำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ?


Distributed Cloud หมายถึงการกระจายตัวของบริการ Public Cloud ไปยังสถานที่อื่นๆ ภายนอก Data Center ของ Cloud Provider แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของ Cloud Provider เหล่านั้น ส่งผลให้ Data Center สามารถตั้งอยู่ที่ใดก็ได้ แก้ปัญหาเรื่องค่าความหน่วงสูง (Latency) และข้อบังคับอย่างอธิปไตยทางข้อมูล (Data Sovereignty) การเปลี่ยนแปลงจาก Public Cloud แบบรวมศูนย์ไปเป็น Public Cloud แบบกระจายนี้ถือเป็นยุคใหม่ของ Cloud Computing Distributed Cloud  คือระบบคลาวด์ยุคต่อไป กล่าวคือ แทนที่ระบบคลาวด์จะรวมศูนย์อยู่ที่เครื่องเซิฟเวอร์ภายนอกแต่อาจกระจายไปยังดาต้า เซ็นเตอร์หลายๆ แห่งเพื่อตอบโจทย์เรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องการให้ข้อมูลและการประมวลผลอยู่ในบริเวณที่ต้องการ หรือต้องการลด Latency จากการส่งข้อมูลไปยังเครื่องเซิฟเวอร์ไกลๆ เช่น การส่งข้อมูลไอโอที เป็นต้น


Source: 
Share This: