ทำความรู้จัก Human Augmentation 
สำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ? 

Human Augmentation คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการรับรู้ / ความคิดและความสามารถทางร่างกายมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่เพิ่มความรู้ความเข้าใจ (cognitive) และประสบการณ์ทางกายภาพ (physical experience) ของคน ซึ่งในด้านของ Cognitive augmentation จะเป็นการเข้าถึงองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชั่นของระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันจากการเข้ามาของ multiexperience interface ในโลกของ smart space เช่นการใช้ digital assistant อย่าง Google home ส่วน Physical augmentation ก็คือการทีนำเทคโนโลยีให้มาเชื่อมโยงกับอวัยวะการรับรู้ของคนเช่น wearable device หรืออุปกรณ์ AR

Physical Augmentation คือการเปลี่ยนความสามารถทางร่างกายที่มีตามธรรมชาติ โดยการฝังหรือสวมใส่เทคโนโลยีในร่างกายหรือตามร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น ชุดหรืออุปกรณ์ wearables สำหรับทำงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ หรือในเหมืองแร่ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน หรือในอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างร้านค้าหรือธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อุปกรณ์ wearables เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อความประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานยิ่งขึ้นกว่าเดิม
.
Human Augmentation นั้นสร้างความซับซ้อนในเรื่องจริยธรรมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเทคโนโลยี CRISPR ที่ดัดแปลงยีนของมนุษย์ได้ก็สร้างการถกเถียงเป็นอย่างมากว่าควรจะทำจริงๆรึเปล่า
.
Source:
www.cattelecom.com
thanachart.org

Share This: