บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโชว์ศักยภาพ ใน
งาน "Customer Experience 2020" ที่จัดขึ้นโดย Asia Contact Center Forum 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา Asia Contact Center Forum ได้จัดงาน "Customer Experience 2020" เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร การจัดการ เกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ในยุคดิจิตอลให้กับลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าของคุณมากยิ่งขึ้น
โดยทางบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอนวัตกรรมในด้านการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบดิจิตอลครบวงจร Digital Customer Service Management Solutions นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า 
ทั้งนี้ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  โดยมี คุณสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ (Chairman of Executive Committee and Managing Director) เป็นตัวแทนของบริษัทได้ร่วมบรรยายแชร์ประสบการณ์และความรู้ในหัวข้อ "The Changing Expectation of Customer in Digital Climate"  Where connectivity is prioritized more than ever, learn how customer expectation shift from the past.
และคุณกมล ภาคย์ประเสริฐ (General Manager, Inno Hub Company Limited) เป็นตัวแทนด้านบริษัทนักพัฒนาชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นสำหรับองค์กร ได้ร่วมบรรยายแชร์ประสบการณ์และความรู้ในหัวข้อ "Chatbots Insights on Going from Idea to Launch" Exploring each stage of  development cycle and the best practice to get started and to groom chatbots
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา Asia Contact Center Forum ได้จัดงาน "Customer Experience 2020" เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร การจัดการ เกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ในยุคดิจิตอลให้กับลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าของคุณมากยิ่งขึ้นโดยทางบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอนวัตกรรมในด้านการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบดิจิตอลครบวงจร Digital Customer Service Management Solutions นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)  โดยมี คุณสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ (Chairman of Executive Committee and Managing Director) เป็นตัวแทนของบริษัทได้ร่วมบรรยายแชร์ประสบการณ์และความรู้ในหัวข้อ "The Changing Expectation of Customer in Digital Climate"  Where connectivity is prioritized more than ever, learn how customer expectation shift from the past.


และคุณกมล ภาคย์ประเสริฐ (General Manager, Inno Hub Company Limited) เป็นตัวแทนด้านบริษัทนักพัฒนาชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นสำหรับองค์กร ได้ร่วมบรรยายแชร์ประสบการณ์และความรู้ในหัวข้อ "Chatbots Insights on Going from Idea to Launch" Exploring each stage of  development cycle and the best practice to get started and to groom chatbots


Share This: