บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน mai FORUM 2019 “20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน” เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ที่ผ่านมา 
.
โดยทางบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอนวัตกรรมในด้านการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบดิจิตอลครบวงจร Digital Customer Service Management Solutions นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน mai FORUM 2019 “20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน” เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ที่ผ่านมาโดยทางบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอนวัตกรรมในด้านการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบดิจิตอลครบวงจร Digital Customer Service Management Solutions นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
Share This: