"บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน) ร่วมมือกับมูลนิธิคลอฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร 
นำผู้พิการทางสายตา ให้บริการนวดผ่อนคลายแก่พนักงานในวันที่  23 พฤษภาคม 2562 "
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน) ร่วมมือกับมูลนิธิคลอฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร นำผู้พิการทางสายตา ให้บริการนวดผ่อนคลายแก่พนักงานShare This: