ข่าวสารกิจกรรม
 • Customer success is our Success เหนือกว่าความสำเร็จของเรา คือความสำเร็จที่ลูกค้าภาคภูมิใจ

  Customer success is our Success เหนือกว่าความสำเร็จของเรา คือความสำเร็จที่ลูกค้าภาคภูมิใจ เมื่อพูดถึงเรื่องของความสำเร็จแล้ว เชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะไม่อยากสำเร็จ เพราะในทุก ๆ ความสำเร็จ นั้นหมายถึงจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าที่มากขึ้น และแน่นอนว่าความสำเร็จที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ในทุก ๆ องค์กร ...

 • บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมี นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการบริษัท นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ป...

 • ยุคดิจิทัล ยุคแห่งการ “outsource” มาทำงานให้ เป็นเรื่องที่ดี

  ยุคดิจิทัล ยุคแห่งการ “outsource” มาทำงานให้ เป็นเรื่องที่ดี . อาชีพ Outsource เป็นรูปแบบการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในองค์กร ตัวอย่างเช่น การจ้างคนเข้าไปทำงานในบริษัท จะแบ่งประเป็นประเภทการจ้างงานต่างๆ ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว ฟรีแลนซ์ คอนแทรกเตอร์ และ เอาท...

 • Moment-based Marketing ต้องมอบสิ่งที่ใช่ ในเวลาที่ใช่

  Moment-based Marketing ต้องมอบสิ่งที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ การใช้ประโยชน์จาก Micro Moments หรือ เสี้ยวเวลาเล็กๆ จากชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่แบรนด์สามารถจะนำเสนอคุณค่าบางอย่าง ‘ที่เฉพาะเจาะจง’ กับช่วงเวลานั้นๆ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงใจ เนื่องจาก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าสักช...

 • Cloud Computing คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

  Cloud Computing คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร? Cloud computing คือ ระบบ Hardware หรือ Software ของบริษัทให้บริการ ที่เปิดให้ผู้ใช้งานเข้ามาใช้ระบบได้ ผ่าน Network ที่กำหนด (โดยทั่วไป Network นี้จะเป็น Internet)  ประโยชน์ของการใช้ Cloud Computing  1. ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น : ...

 • Fjord Trends 2020 เผย 7 เทรนด์ใหม่ที่จะมากำหนดทิศธุรกิจ มุ่งสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย

  Fjord Trends 2020 เผย 7 เทรนด์ใหม่ที่จะมากำหนดทิศธุรกิจ มุ่งสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย รายงาน Fjord Trends 2020 ได้บ่งชี้แนวโน้มใหม่ 7 ด้านที่คาดว่าจะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางธุรกิจในทศวรรษหน้าที่จะยิ่งมุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ดีเลิศและมีความหมายต่อลูกค้า รานงานฉบับนี้ยังให้แนวทางปฏิบัติที่องค์กรนำไ...

 • ประโยชน์ของ Inbound Marketing กลยุทธ์การตลาดปัจจุบัน

  Inbound Marketing คืออะไร? การตลาดแบบดึงดูดไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ แต่มันเป็นคำที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในวงการตลาดมาเกือบทศวรรษ พูดง่ายๆ คือ การตลาดแบบดึงดูด หรือ Inbound Marketing นั้นเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง เนื้อหา, ความสนใจ, ความผูกพัน, ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้มีเป้าหมายเพียงหน...

 • ทำความรู้จัก Distributed Cloud มีสำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ?

  ทำความรู้จัก Distributed Cloud มีสำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ? Distributed Cloud หมายถึงการกระจายตัวของบริการ Public Cloud ไปยังสถานที่อื่นๆ ภายนอก Data Center ของ Cloud Provider แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของ Cloud Provider เหล่านั้น ส่งผลให้ Data Center สามารถตั้งอยู่ที่ใดก็ได้ แก้ปัญหาเรื่อ...

 • ทำความรู้จัก Human Augmentation สำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ?

  ทำความรู้จัก Human Augmentation สำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ?  Human Augmentation คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการรับรู้ / ความคิดและความสามารถทางร่างกายมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่เพิ่มความรู้ความเข้าใจ (cognitive) และประสบการณ์ทางกายภาพ (physical experience) ของค...