© One to One Contacts Public Company Limited.: Tel: 0-2685-0000 Fax: 0-2685-0050
      
พันธมิตร

พันธมิตร

เป็นระบบการบริหารและจัดการ Contact Center ชั้นนำที่ผสมผสานเทคโนโลยี ACD, IVR และ CTI ไว้ใน single platform หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Single Box Solution” มีความสามารถหลากหลาย เช่นทำ inbound, outbound, reporting, routing, voicemail, fax management, web collaboration และอื่นๆ อีกมากมาย
โดยระบบปัจจุบันเป็น Unified IP version 6.6 รองรับภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี CTI อันดับหนึ่งของโลก โดยทำหน้าที่เป็นตัว กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างระบบโทรศัพท์พื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์ โดยผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
Function ของ Product ประกอบด้วย
• การควบคุมการกระจายสาย (Routing service)
• การโทรออก (Outbound) 
• สร้างรายงาน (Reporting) ทั้งแบบ Real-time & Statistic
• การควบคุมคุณภาพ (Monitoring) 
• Internet Contact Center
เป็นอีกหนึ่งระบบระดับมาตรฐานของโลกที่ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ในเรื่อง Voice Recording 
โดยสามารถช่วยให้องค์กร นำข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มาปรับปรุงและแก้ไขเพื่อพัฒนาองค์กร ให้ดียิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ระบบสามารถ ทำการ บันทึกภาพและเสียงเพื่อ ควบคุมคุณภาพการให้บริการของ Contact Center, สร้างรายงานต่างๆ (Reporting), เรียกดูข้อมูลที่ถูกบันทึก (Playback), และสามารถสร้าง/ปรับปรุง แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ (evaluation form edition) 
ตู้ PABX Alcatel อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ยี่ห้อหนึ่ง โดยมีสาขาของบริษัทฯ มาเปิดในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลและให้บริการหลังการขายอย่างดี 
การติดต่อสื่อสารทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ ระบบ Digital รองรับการทำงานกับ Voice และ Data มีคุณภาพเสียงอยู่ในมาตรฐานที่สูง และมีความปลอดภัยสูง (Security) รองรับเทคโนโลยีในอนาคต เช่น Total IP-based Network
สามารถเชื่อมต่อ และ ทำงาน กับอุปกรณ์และโปรแกรมต่างๆ ได้
สามารถทำการควบคุมจากส่วนกลางได้ทั้งหมด
ระบบรองรับการขยายตัวได้สูงถึง 5000 extensions
มี CTI Link สำหรับรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ CTI Genesys เนื่องจากขณะนี้ Alcatel & Genesys ได้รวมกันเป็นบริษัทเดียว ส่งผลให้การทำงานระหว่าง PABX & CTI มีการพัฒนา และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานมีความเสถียรสูงสุด

ผู้นำทางด้าน ระบบเครือข่าย และ Customer Contact Centers โดยมีจำนวนระบบ IP contact centers ที่ติดตั้งทั่วโลกมากกว่า 3,000 (ปี 2008)
• จำนวน Agent มากกว่า 1 ล้าน Licenses
• การจัดอันดับโลก : IP ACD อันดับ 1
โดยในส่วน Product ที่เป็น Unified Contact Center แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ
• Unified Contact Center Enterprise สำหรับองค์กรขนาดใหญ่โดยรองรับ Agent 6,000 agents เป็น Multi-Site
• Unified Contact Center Express สำหรับองค์กรขนาดเล็ก-ปานกลาง สามารถรองรับ agent ได้ถึง 300 agents และเหมาะกับ Single Site
Unified Contact Center Enterprise ประกอบด้วย function ต่างๆ ดังนี้
• Unified Intelligent Contact Management : จัดการ Call Routing โดยแยกตาม Skill และ Multi-Channel รวมทั้งมี Report แบบ Real-Time & History
• Cisco Unified Call Manager : การบริหารจัดการระบบ ทั้งเรื่องของ Voice Gateway, IP Phones, Call Process & Control รวมทั้งรองรับการทำ Redundant & Clustered
• Cisco Unified Voice Self-Service : เป็นระบบ IVR ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ Nuance – speed recognition เพื่อรองรับภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
• Cisco Outbound : การจัดการระบบโทรออก เป็น IP Software based โดยมีการจัดทำเป็น Campaign หรือ Call-Back หรือ Transfer to-IVR และบริหารจัดการ Agent ให้สามารถทำงานได้ทั้งการรับสายเข้าและโทรออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร