นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับมอบรางวัล ASIA'S MOST TRUSTED COMPANY 2018  ในฐานะ  "ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่ได้รับความไว้ใจมากที่สุดในเอเชีย และการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ "Asia's Most Trusted Contact Center and Customer Management Services Company" ซึ่งจัดขึ้นโดย International Brand Consulting Corporation, USA
.

สำหรับเกณฑ์การมอบรางวัล Asia's Most Trusted Contact Center and Customer Management Services Company ในครั้งนี้จะคัดเลือกจากบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการดำเนินธุรกิจศูนย์ให้บริการข้อมูลลูกค้า Contact Center ที่มีอัตราเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง มีการสรรสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการที่หลากหลาย รวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้  โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก จึงทำให้ One To One Contacts ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจในครั้งนี้
Share This: