นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท HANKOOK Corporation ผู้นำในธุรกิจ Customer Relation Management Solutions และ Contact Center Outsourcing ครบวงจรของประเทศเกาหลี เพื่อการพัฒนาธุรกิจการบริการลูกค้า (Digilife Consumer Behavior)อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมการบริการลูกค้าอย่างครบวงจร (Digital Customer Management Solutions)

ทั้งนี้ถือว่า เป็นความร่วมมือเพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มใหม่ ด้วยบริการใหม่ร่วมกัน ในการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นทั้งการแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารงาน การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำมาใช้บริการ และจับมือกันนำเสนอบริการใหม่เข้าสู่ตลาด 

Share This: