กิจกรรมเพื่อสังคม
  • โครงการ “Life and Share”

    วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “Life and Share” เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาค ของมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ โดยมีเว็บไซต์  www.lifeandshare.com  และ www.faceb...