ข่าวสารกิจกรรม
 • Moment-based Marketing ต้องมอบสิ่งที่ใช่ ในเวลาที่ใช่

  Moment-based Marketing ต้องมอบสิ่งที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ การใช้ประโยชน์จาก Micro Moments หรือ เสี้ยวเวลาเล็กๆ จากชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่แบรนด์สามารถจะนำเสนอคุณค่าบางอย่าง ‘ที่เฉพาะเจาะจง’ กับช่วงเวลานั้นๆ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงใจ เนื่องจาก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าสักช...

 • Cloud Computing คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

  Cloud Computing คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร? Cloud computing คือ ระบบ Hardware หรือ Software ของบริษัทให้บริการ ที่เปิดให้ผู้ใช้งานเข้ามาใช้ระบบได้ ผ่าน Network ที่กำหนด (โดยทั่วไป Network นี้จะเป็น Internet)  ประโยชน์ของการใช้ Cloud Computing  1. ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น : ...

 • Fjord Trends 2020 เผย 7 เทรนด์ใหม่ที่จะมากำหนดทิศธุรกิจ มุ่งสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย

  Fjord Trends 2020 เผย 7 เทรนด์ใหม่ที่จะมากำหนดทิศธุรกิจ มุ่งสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย รายงาน Fjord Trends 2020 ได้บ่งชี้แนวโน้มใหม่ 7 ด้านที่คาดว่าจะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางธุรกิจในทศวรรษหน้าที่จะยิ่งมุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ดีเลิศและมีความหมายต่อลูกค้า รานงานฉบับนี้ยังให้แนวทางปฏิบัติที่องค์กรนำไ...

 • ประโยชน์ของ Inbound Marketing กลยุทธ์การตลาดปัจจุบัน

  Inbound Marketing คืออะไร? การตลาดแบบดึงดูดไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ แต่มันเป็นคำที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในวงการตลาดมาเกือบทศวรรษ พูดง่ายๆ คือ การตลาดแบบดึงดูด หรือ Inbound Marketing นั้นเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง เนื้อหา, ความสนใจ, ความผูกพัน, ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้มีเป้าหมายเพียงหน...

 • ทำความรู้จัก Distributed Cloud มีสำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ?

  ทำความรู้จัก Distributed Cloud มีสำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ? Distributed Cloud หมายถึงการกระจายตัวของบริการ Public Cloud ไปยังสถานที่อื่นๆ ภายนอก Data Center ของ Cloud Provider แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของ Cloud Provider เหล่านั้น ส่งผลให้ Data Center สามารถตั้งอยู่ที่ใดก็ได้ แก้ปัญหาเรื่อ...

 • ทำความรู้จัก Human Augmentation สำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ?

  ทำความรู้จัก Human Augmentation สำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ?  Human Augmentation คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการรับรู้ / ความคิดและความสามารถทางร่างกายมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่เพิ่มความรู้ความเข้าใจ (cognitive) และประสบการณ์ทางกายภาพ (physical experience) ของค...

 • Customer Experience สร้างประสบการณ์ใหม่ วิธีมัดใจลูกค้า

  Customer Experience สร้างประสบการณ์ใหม่ วิธีมัดใจลูกค้า ปัจจุบันหลายๆ องค์กรทั้งในระดับสากลหรือแม้แต่ในประเทศไทยเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์กับผู้บริโภคมาใช้ เพราะประสบการณ์ที่ดีมักจะสร้างความทรงจำที่ดี ยิ่งประสบการณ์ที่ได้รับนั้นอยู่เหนือความความควาดหวัง ไม่เพียงภาพพจน์ของแบรนด์หรือองค์กรที่จะประทั...

 • Digital Skill มีความสำคัญอย่างไรในองค์กรยุคดิจิทัล

  Digital Skill  มีความสำคัญอย่างไรในองค์กรยุคดิจิทัล ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร Digital Skill จึงเป็นทักษะสำคัญที่ Office ยุคใหม่ต้องการมากขึ้น ซึ่งถ้าคุณอยากเป็นที่ต้องการขององค์กรยุคใหม่แล้วล่ะก็ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการปรับตัวให้มีความรู้ ความสามารถ โดยต้องยกร...

 • Top Data Analytics Trends For 2020

  Top Data Analytics Trends For 2020 ปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้เราจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัล DatsciAward ให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มที่นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการสรุปผลออกมาว่าเทรนด์ในปี 2020 นี้จะมีสิ่งใดที่ได้ร...