© One to One Contacts Public Company Limited.: Tel: 0-2685-0000 Fax: 0-2685-0050
      

ถ้าคุณรักงานบริการ ชอบงานท้าทาย และ ต้องการความสำเร็จร่วมกัน ที่ วันทูวัน ฯ มีโอกาสมากมาย พร้อมให้คุณร่วมสร้างความสำเร็จไปพร้อมๆ กันกับเรา ในตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้


เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลลูกค้า Customer Service Representative (CSR) 300 อัตรา...!!!

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ( Customer Service Representative) 300 อัตรา
     (A) ให้ข้อมูล, ให้คำแนะนำ แก่ลูกค้า รับเรื่อง แก้ไขปัญหาร้องเรียน
     (B) ให้ข้อมูลเส้นทางการบิน, ราคา-โปรโมชั่น จองตั๋ว, รับเรื่อง แก้ไขปัญหาร้องเรียน

Qualifications : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
     - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
     - จบปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
     - ทักษะการพิมพ์ ไทย-Eng 30 คำ/นาที
     - น้ำเสียงนุ่มนวล รักงานบริการ
     - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้

สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่ :
     กัญญารัตน์ 085-155-6190
     สัญชัย 083-540-5126
     อัญญารัตน์ 02-6851576

สถานที่ปฏิบัติงาน

     1. อาคาร East Water ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 5 จตุจักร
     2. อาคาร Software Park ถนนแจ้งวัฒนะ
     3. ถนนติวานนท์ ใกล้แยกแคราย
     4. ถนนหลานหลวง

กรอกสมัคร

Supervisor of Customer Service Representative

Qualifications:
     -
Any gender, aged between 25-35 years old Thai nationality.
     - Bachelor's Degree or higher At least 2 years working experience in customer service or call center at supervisory level (Airlines business be an advantage)
     - Good command of spoken, written English, if you get at least 650 point from TOEIC test is preferred
     - Good command of computer literacy Have leadership, interpersonal and communication skill Have service mind with positive working attitude

กรอกสมัคร

Call Center Supervisor

ลักษณะงาน
     ดูแล จัดการการปฏิบัติงานของทีมงาน ฝ่ายปฏิบัติการ call center ให้เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐาน เพื่อให้ทีมงานส่งมอบงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานส่งมอบ

Qualifications:
     - ปริญญาตรีขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้
     - มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมงานปฏิบัติการ Call Center 3 ปีขึ้นไป
     - เข้าใจระบบการทำงาน Call Center เป็นอย่างดี
     - มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสารดี มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติดี
     - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
     - ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

กรอกสมัคร

Trainer (บุคลากรฝึกอบรม)

ลักษณะงาน
     - วางแผนการสอน การฝึกอบรม เตรียมความพร้อมพนักงานก่อนการปฏิบัติงานจริง
     - จัดกิจกรรมกลุ่ม ,ฝึกอบรมทักษะการบริการ ,การแก้ไขปัญหา, การนำเสนอ
     - ประเมินผลการเรียน และติดตามผลหลังการฝึกอบรม

Qualifications:
     - ชาย / หญิง อายุ 26-35 ปี - ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ,บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     - มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรมาไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผนการสอน และการเป็นวิทยากรด้านเทคนิคการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     - รักการสอน, งานบริการ มีพรสวรรค์ในการสื่อสาร
     - มีบุคลิกภาพดี ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี
     - ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ PowerPoint และ Excel

กรอกสมัคร

QA Officer (ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ Call Center)

ลักษณะงาน
     - กำหนดแผนในการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
     - ตรวจสอบและประเมินผลของพนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนที่กำหนด
     - วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
     - กำหนดแผนในการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่
     - สรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพในรูปแบบ Report และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     - ทำการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้มาตรฐาน
     - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
     -เพศหญิงหรือชาย อายุ 27-33 ปี
     - วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
     - มีประสบการณ์การทำงาน Call Center หรือตรวจสอบงาน Call Center อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และมีความรู้ด้าน Help Desk
     - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการทำงานเชิงวิเคราะห์
     - สามารถใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี

กรอกสมัคร

Telephony System Manager

ลักษณะงาน
     - ติดตั้งระบบ Telephony Call Center Cisco & Avaya
     - ตรวจสอบและแก้ไขระบบ Telephony Call Center Cisco & Avaya
     - บริหารจัดการทีมให้ดำเนินการตามนโยบายขององค์กร
     - ให้คำปรึกษา /จัดทำรายงาน /วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และแนวทางป้องกัน

Qualifications:
     - ชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
     - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการสื่อสารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     - ประสบการณ์ในการดูแลระบบ Call Center ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
     - มีประสบการณ์ ในงาน2 – 4 year ในงานบริการ support contact center software environments (Inbound / Outbound)
     - ได้รับ Vendor Certifications such of Aspect UIP or CISCO voice จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     - สามารถทำงาน flexible schedule and on-call.
     - Good English Communication skills, both verbal and written

กรอกสมัคร

Database Administrator

ลักษณะงาน
     - สร้างและจัดการระบบฐานข้อมูลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการทำการสำรอง (Backup) ข้อมูลของระบบฐานข้อมูล

Qualifications:
     - ชาย / หญิง อายุ 25- 40 ปี
     - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     - หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle, SQL Server และฐานข้อมูลอื่นๆ 3 ปีขึ้นไป หรือได้รับ Certificate ที่เกี่ยวข้อง
     - สามารถเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ SQL Command.
     - มีความรู้พื้นฐาน และเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

กรอกสมัคร

Call Center Manager

Qualifications:
     - Any gender, aged 30 years old onwards Thai Nationality.
     - Mandatory-Minimum Bachelor's Degree, highly desirable-post graduate tertiary qualifications, preferably with a marketing, sales and/or financial focus.
     - At least 3-5 years working experience in customer service or call center at supervisory level (Airlines business be an advantage)
     - Excellent understanding of call centre operations and particularly outbound sales environment.
     - Strong sales drive and understanding of drivers to achieve sales success Insurance / Financial services experience.
     - Numerous projects requiring ongoing prioritization and management.
     - Strong command of English language both written and oral

กรอกสมัคร

System Engineer

ลักษณะงาน
     ติดตั้ง เชื่อมต่อ ทดสอบ ตรวจสอบ จัดการแก้ไขปัญหา ระบบที่เกี่ยวข้องกับงาน contact center เพื่อให้การใช้ระบบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

Qualifications:
     - ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
     - ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,ระบบสารสนเทศ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     - ติดตั้งและแก้ไขระบบ Call Center Aspect & Genesys
     - Monitor ระบบ Call Center Aspect & Genesys
     - จัดทำรายงาน สรุปสาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข

กรอกสมัคร

Network Engineer

ลักษณะงาน
     ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ และอุปกรณ์ network เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ

Qualifications:
     - ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
     - ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,ระบบสารสนเทศ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     - ติดตั้งและแก้ไขระบบเครือข่ายของระบบงาน Contact Center เช่น Cisco, Juniper, HP, Fortigate, Riverbed, F5, Network Monitoring Tools and Network Application
     - ออกแบบและติดตั้งระบบอุปกรณ์ Network เชื่อมต่อบน Cloud System
     - ควบคุมการทำงานเรื่องการติดตั้งระบบเดินสาย Network Cabling เช่น UTP, Fiber, Lease line
     - ออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบเครือข่าย

กรอกสมัคร

Sales & Sales Manager

ลักษณะงาน
     - วางแผนการขาย เสนอขาย Solutions โครงการตามหน่วยงานราชการ,หน่วยงานเอกชน ต่าง ๆ
     - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน
     - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ

Qualifications :
     - เพศชาย/หญิง - อายุ 25-35 ปีวุฒิป.ตรี - ป.โท ทุกสาขา
     - มีความรับผิดชอบในหน้าที่วางแผนได้ มีทักษะการนำเสนอไป สามารถทำ Presentation (PPT) ได้
     - ประจำที่สำนักงานใหญ่ วิภาดีรังสิตซอย 5
     - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีค่าประสบการณ์ให้ด้วย)
     - ระดับผู้จัดการ ต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์ และมีประสบการณ์ในงานขายมาไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถนำทีมขายให้ได้ตามเป้าหมาย
     - สื่อสารภาษาไทย และ อังกฤษ ได้ดี

กรอกสมัคร

Human Resources : Recruitment officer & supervisor

ลักษณะงาน
     - วางแผนงาน สรรหาข้อมูล เพื่อ สรรหาบุคลากรให้กับ หน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนธุรกิจขององค์กร
     - คัดเลือกผู้สมัคร และสัมภาษณ์เบื้องต้นให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
     - ติดต่อหน่วยงานภายนอกในการ sourcing
     - จัดทำประวัติพนักงาน ,เอกสารสัญญาจ้าง และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านงานสรรหาว่าจ้าง
     - จัดทำรายงานต่างๆ เช่น สรุปรายงานการสรรหา

Qualifications:
     - หญิง / ชาย อายุ 27 - 32 ปี
     - ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     - ประสบการณ์ด้านการสรรหา 3 ปีขึ้นไป
     - มีบุคลิกภาพดี ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
     - มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร
     - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
     - สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ,สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

กรอกสมัคร

Technician

ลักษณะงาน
     ดูแล ติดตั้ง ระบบ Computer , LAN , แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ประจำวัน

Qualifications:
     - ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี - ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     - มีประสบการณ์ในกาทำงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 1 ปี
     - มีความสามารถด้านเทคนิคในงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ / ระบบไฟฟ้า / LAN / ระบบโทรศัพท์
     - มีความสามารถใช้โปรแกรม Word , Excel , PowerPoint
     - มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
     - มีทักษะในการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้

กรอกสมัคร

Programmer

ลักษณะงาน
     - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ C#.Net, Delphi, VB, VB.Net, PHP, Java, JavaScript และโปรแกรม Web Page ได้
     - พัฒนา ปรับปรุง ระบบงานตามข้อกำหนด รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง

คุณสมบัติ
     1. เพศชายหรือหญิง อายุ 27 -35 ปี
     2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     3. มีประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป
     4. พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ C#.Net, Delphi, VB, VB.Net, PHP, Java, JavaScript และโปรแกรม Web Page ได้
     5. สามารถทำงานใต้สภาวะความกดดันได้ดี

กรอกสมัคร

System Analyst

Qualifications:
     1. เพศชายหรือหญิงอายุ 25-35 ปี
     2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     3. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบและออกแบบโครงสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
     4. มีความรู้ระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้ SQL Command ได้เป็นอย่างดี
     5. สามารถเขียนเอกสารเชิง Requirements, Diagram และ Manual
     6. สามารถออกแบบวางโครงสร้างระบบได้เป็นอย่างดี
     7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
     8. มีทักษะในการเจราจาต่อรอง และความสามารถในการนำเสนองาน (Presentation) และการสื่อสารข้อความและประสานงาน (Communication & Coordination)
     9. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Microsoft Project

กรอกสมัคร

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Contact-info

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารอีสต์ วอเตอร์ ชั้น 10-12
          ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5
          จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0-2685-0000

[email protected]