© One to One Contacts Public Company Limited.: Tel: 0-2685-0000 Fax: 0-2685-0050
      
of

Our Services

Outsourced Contact Center Services

Turnkey Solutions

1-2 Could

Consultancy Service

One to One Contacts

play icon

ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าอย่างครบวงจร (Digital Customer Management Solution) ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้แก่องค์กรที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง หรือให้บริการเช่าเหมาระบบเพื่อใช้งาน (Facility Rental) โดยบริษัทจะดูแลให้คำแนะนำในการบริหารระบบจนกระทั่งลูกค้าสามารถพัฒนาบุคลากรขึ้นมาบริหารงานเองได้ รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center Outsourcing Management) แบบเบ็ดเสร็จบนระบบของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service Representative Outsource Management) ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการเงิน ประกันภัย สื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ ภาคการบริการ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 70 โครงการ

กิจกรรมเพื่อสังคม

  • โครงการจัดทำ กระดาษปรุ เพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

    บริษัท วันทูวันฯ ร่วมกับ อาคเนย์ จัดทำ " โครงการ กระดาษปรุ เพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ" ภาพบรรยากาศการมอบสิ่งของ เงินบริจาค พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  ...

  • วันทูวันรุกจัด โครงการ "ขาดแคลนคอล"

    ในปัจจุบันสัดส่วนของโรงเรียนที่ขาดแคลนในประเทศไทยมีอยู่จำนวนมากแต่ยังมีอีกหลากหลากโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือทั้งในแง่ของเงินทุน สิ่งของ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนของสังคมไทย บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในประเทศไทยซึ่งเป...

facebook

Partner

Microsoft
Aspect
Cisco
Genesys
Nice

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Contact-info

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารอีสต์ วอเตอร์ ชั้น 10-12
          ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5
          จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0-2685-0000

[email protected]